Dagens meditasjon

9788254309308Velkommen til noen minutters stillhet

Hver dag kommer det nå en ny meditasjon hentet fra Edin Løvås’ bok: «Minutter med Jesus». Dette er enkle meditasjonstekster som er en god hjelp til et personlig andaktsliv. Alle meditasjonene tar utgangspunkt i tekster fra Det nye testamentet. Gjennom en enkel og bibelsentrert metode får du hjelp til aktivt å leve deg inn i bibeltekstene og bruke fantasien din slik at innholdet i tekstene kan bli nærværenede for deg. Hver meditasjon avsluttes med en oppfordring til bønn og tilbedelse.

Edin Løvås har i mange år vært leder for Sandom Retreatsenter. Boka «Minutter med Jesus» ble opprinnelig utgitt på Verbum forlag i 1986.

Les dagens meditasjon