Ignatiansk retreat

Ignatiansk retreat

Dato: 03. 06 2018 - 10. 06 2018
Til påmeldingsskjema
Kontakt Tomasgården for spørsmål

Retreat med enklere dagsprogram og individuell åndelig veiledning.

Hva er Ignatiansk retreat?

"Ignatiansk retreat" er 6 eller 8 hele dager på Tomasgården..

På disse retreatene følger vi den ignatianske tilnærmingsmåten, mer enn på våre vanlige retreater. Fokus ligger på å bli mer kjent med hvordan Gud arbeider med oss individuelt, og å kunne gi ham vårt frie gjensvar..

Dette er en "heltaus" retreat. Dagsprogrammet har noen få faste punkter, men alle disse samlingene er frivillige..

Det viktigste skjer i de stundene deltagerne avsetter gjennom dagen for personlig betraktning og bønn rundt avtalte bibeltekster..

Hver deltager får en daglig halvtimes samtale med egen veileder/ medvandrer om hva som skjer med en i møte med bibeltekstene og bønnetidene..

Landskapet rundt Tomasgården innbyr til "bønnevandringer" og til å ferdes med sansene åpne. Stillheten, nærheten til Skaperverket, stiene i skogen, Kornsjøen med sine padlemuligheter, rolige sykkelveier i forskjellige retninger, fuglesangen og benkene på tunet ...
Dette gir en god ramme for prosessene..

Retreatene arrangeres i samarbeid med svenske Föreningen Kompass - en "förening för Ignatiansk andlighet".
Se hele deres program på www.foreningenkompass.se
De organiserer Magnus Malms retreat-arbeid. Kompass har med en av sine veiledere på disse retreatene. Ellers deltar veiledere/medvandrere fra Norge og Sverige.

Til påmeldingsskjema
Kontakt Tomasgården for spørsmål