«At de alle må bli ett» – om å finne enhet innad og utad