“Krybben og hjertet”

"Krybben og hjertet"

Dato: 04. 12 2019 - 08. 12 2019
Til påmeldingsskjema
Kontakt Tomasgården for spørsmål

Om taus retreat

Disse retreatene er for den som vil ha mer ubrutt stillhet.
Opplegget følger i hovedsak den vanlige dagsrytmen for retreater på Tomasgården,
men gjestene snakker ikke med hverandre underveis.

Gudstjenestene og samlingene i kapellet strukturerer dagene, sammen med tidene for Jesusmeditasjon og lesning.
Lyttegruppa på kvelden er byttet ut med at de som vil, kan sitte i stua og lytte til musikk.
Mulighetene for personlig samtale med retreatleder og husfolk er alltid tilstede.

Til påmeldingsskjema
Kontakt Tomasgården for spørsmål