«Å komme til seg selv» – ord og gitartoner

«Å komme til seg selv» - ord og gitartoner

Dato: 01. 03 2018 - 04. 03 2018
Til påmeldingsskjema
Kontakt Tomasgården for spørsmål

Taus retreat ved Ulla Käll

“En retreat med utgangspunkt bl.a. i Jesu lignelse om “Sønnen som kom hjem”.

I retreatens stillhet får vi hjelp til å nærme oss vår egen dypeste lengsel etter å leve sant.
Ved hjelp av musikk og meditasjoner og mulighet till personlige samtaler, kan vi få hjelp i den egne vandringen til å bli mer nærværende i eget liv.” – Ulla Käll

Pris: 2400-4000kr.

Om taus retreat

Disse retreatene er for den som vil ha mer ubrutt stillhet.
Opplegget følger i hovedsak den vanlige dagsrytmen for retreater på Tomasgården,
men gjestene snakker ikke med hverandre underveis.

Gudstjenestene og samlingene i kapellet strukturerer dagene, sammen med tidene for Jesusmeditasjon og lesning.
Lyttegruppa på kvelden er byttet ut med at de som vil, kan sitte i stua og lytte til musikk.
Mulighetene for personlig samtale med retreatleder og husfolk er alltid tilstede.

Til påmeldingsskjema
Kontakt Tomasgården for spørsmål