Om retreat

retreatkolasjHvorfor retreat?
En dag kom Jesus ned til stranden og utfordret noen unge fiskere til å gå fra båtene og følge etter ham. De gjorde som han sa. Siden var de alltid omkring ham. Et disippelskap var etablert. De så, lyttet og lærte.

Jesus kaller på mennesker i dag også. Mange hører og følger ham. Men nå er Jesus sammen med oss som den usynlige. Om du vil se, lytte og lære, kan du øve opp ditt indre blikk, se ham med troens øye – gjennom meditasjonen. Dette er mulig fordi Jesus er nær – overalt og hos alle. Men noen ganger trenger vi avstand fra det daglige flimmeret. Jesus blir lett utydelig for oss. Da trenger du å oppsøke steder der du kan være alene sammen med Mesteren. Også i dette er Jesus vårt forbilde. Det fortelles at «selv trakk han seg ofte tilbake til ensomme steder og ba der» – det vi kaller retreat.

Hva er retreat?
Det betyr helt enkelt å trekke seg tilbake til et stille sted sammen med Jesus. Den vanligste form for retreat i Norge er den som er utviklet på Sandom Retreatsenter i Lom og preges av to hovedelementer: Stillhet og en fast dagsrytme. Den vektlegger den «talende stillheten» og sentrerer om den oppstandne Jesus som er overalt, hos alle og midt iblant oss. Vi inviteres til å sitte ved Jesu føtter og bare være stille for å høre Guds og vårt eget hjerte slå. Målet er å styrke vår identitet som Jesu disippel i dag. Retreaten har ingen direkte forkynnelse, men flittig bruk av Guds ord.

Du blir ikke overlatt til deg selv. Et husfolk tar imot deg og legger til rette for dine dager i ro og stillhet. Du får full pensjon og ditt eget rom med oppredd seng i Stillhetens hus.

En velprøvd dagsrytme hjelper deg til indre samling og gjør deg åpen for Gud. Den gir deg tider alene i taushet og tider til fellesskap og samtale, anledning til å vandre i naturen og til hvile i enkle, men vakre rom. Sammen med stillheten er tidebønnene og gudstjenestene i kapellet selve bærebjelken i retreaten. Det gis også tilbud om personlig veiledning – om du ønsker det.

Retreat-dagen består av følgende elementer: Gudstjeneste med nattverd, tur/praktisk/ arbeid/ fritid, veksellesning, Jesusmeditasjon med etterfølgende bibelsamtale, bønn og forbønn, åndelig lesning, stille andakt, stille måltider med musikk, – og kjærlighetsmåltid siste kvelden.

Under gudstjeneste, veksellesning og bønn i kapellet leser, ber og synger vi ganske enkelt Guds ord. Det er også rom for fri bønn og stillhet. I den stille andakten slår vi oss ned sammen med Jesus for bare å være sammen med ham. Måltidene nytes i taushet med musikk. Jesusmeditasjon og åndelig lesning foregår i ditt eget rom. I bibelsamtalen tar vi utgangspunkt i meditasjonsteksten og deler tanker og erfaringer med hverandre. Etter kveldsbønnen er det igjen stillhet ute og inne frem til neste morgen.

Enkelte retreater er tause, hvor gjestene ikke snakker med hverandre. Andre ganger arrangeres det meditasjons-opplegg med andre særpreg: Kombinasjoner med turer, kanopadling, overnatting ute i det fri og pilegrimsvandring – eller preget av høytidene: Advent, nyttår, påske og pinse.

Både søkende og troende mennesker kommer til retreater. Det trengs ingen forhåndskunnskaper verken i bønn eller bibellesning, bare åpenhet og vilje til å leve med i retreatens rytme.

Tanker om fremtiden
Fremskritt – hva er det?
At vi kan kjøre fortere på veiene?
Nei, fremskritt er legemets nødvendige hvile og sjelens nødvendige ro.
Fremskritt er menneskets trivsel
Av Knut Hamsun