Retreater for ansatte i Den norske kirke

Tomasgården samarbeider med Areopagos om temaretreater for kirkelig ansatte. Retreatene er en oppfølging av Kirkemøtesaken 1999  om Kirken i møte med den åndelige lengsel i vår tid.

Retreatformen har vist seg god som ramme for undervisning og personlig bearbeiding av dette temaet, Ikke minst gir den en særegen mulighet for å nærme seg livets kilder med egen tørst.

Vi kan tilby to temaretreater,
på bakgrunn av utfordringer i det å «ha Gud som arbeidsgiver»:
1: «Kalt til Gud. Kalt til tjeneste»
2: «Kalt til Gud. Kalt til lengsel»

De kan tas uavhengig av hverandre. Den første er av mer grunnleggende karakter. Den andre går dypere, og passer best for dem som har litt retreaterfaring.

Undervisningen på begge retreatene er ved Areopagosprest Tore Laugerud.
Elementer fra Areopagostradisjonen smelter på disse retreatene sammen med Tomasgårdens retreattradisjoner.

OBS: Disse retreatene står ikke på det åpne programmet, men kan tilbys staber og grupper av kirkelige ansatte etter nærmere avtale. De kan i noen grad tilpasses gruppas forutsetninger.

Ta kontakt for mer info og for bestilling.

————————-

Av det generelle tilbudet vårt vil vi gjerne fremheve de heltause retreatene som særlig aktuelle for kirkelig ansatte.  Det er også gode erfaringer med egne retreater for staber.

Retreat gir nødvendig pusterom og «påfyll» i en travel og viktig tjeneste.

Vi kan også anbefale mulighetene til å kombinere stabsmøter og styremøter med en tid for retreat. Her gir retreatstedene en god ramme!

Velkommen til retreat – nær livet – nær kildene.