Husfolket på Tomasgården

Tobias Giese er daglig leder og ble ansatt 1.9.2023 og har en 80% stilling.

Astrid Nåtedal Holmen ble ansatt 11.1.2021 og har en 60% stilling.

Åse Elisabeth Sivertsen ble ansatt 12.2.2024 og har en 40% stilling.