Husfolket på Tomasgården

Daglig leder Anne Reidun Sture ble ansatt på Tomasgården høsten 2012, i 70 % stilling. Anne er utdannet sykepleier og helsesøster.

 

 

 

Lene-Mari Bergmann Tørresen er fra februar 2017 ansatt i 60 % stilling. Utdannelse i musikk og teologi ved NLA Høgskolen i Staffeldtsgt og Menighetsfakultetet.

 

 

 

 

Nils M. Sture, ansatt i 2012, er husfolk (40 %). Utdannet fra Diakonhjemmet (sykepleier/sosionom).