Husfolket på Tomasgården

Daglig leder Anne Reidun Sture ble ansatt på Tomasgården høsten 2012, i 70 % stilling. Anne er utdannet sykepleier og helsesøster.

 

 

 

 

Therese Bergøy Johansen, ansatt 15.8.2018 i 80 % stilling. Fysioterapeut.

 

 

 

Nils M. Sture, ansatt i 2012, er husfolk (40 %). Utdannet fra Diakonhjemmet (sykepleier/sosionom).