Husfolket på Tomasgården

Daglig leder Remi Høidahl, ansatt 01.01.2021. Teolog og pastor.

 

Nils Magnar Sture, ansatt 1.3.2020 i 20 % stilling. Sosionom og sykepleier.

 

Therese Bergøy Johansen, ansatt 15.08.2018 i 80% stilling. Fysioterapeut.