Husfolket på Tomasgården

Daglig leder Remi Høidahl, ansatt 01.01.2021. Teolog og pastor.

Astrid Nåtedal Holmen , ansatt 11.01.2021 i 60 % stilling. Diakon.

Jan-Ivar Aasrum, ansatt 11.01.2021 i 40% stilling. Kateket og lærer.

Torild Dramstad, ansatt 11.01.2021 i 30 % stilling. Sykepleier.