Husfolket på Tomasgården

Tobias Giese er daglig leder og ble ansatt 1.9.2023 og har en 60% stilling.

Astrid Nåtedal Holmen ble ansatt 11.1.2021 og har en 60% stilling.

Margrethe Lo Holdhus ble ansatt 11.10.2021 og har en 60% stilling.