Husfolket på Tomasgården

 

 

 

 

 

Daglig leder Therese Bergøy Johansen, ansatt 15.8.2018 i 80 % stilling. Fysioterapeut.

 

Susanne Haldorsen, ansatt 5.8.2020 i 60 % stilling. Sosionom.

 

Nils Magnar Sture. Vikar for Linda. Sosionom og sykepleier.

 

 

 

 

 

 

 

Linda Bokinge, ansatt 1. januar 2019. 40 % stilling. Pedagog/psykoterapeut.
Er i permisjon fram til høsten 2020.