Husfolket på Tomasgården

Daglig leder Anne Reidun Sture ble ansatt på Tomasgården høsten 2012, i 70 % stilling. Sykepleier /helsesøster.

Fra 1. okt. 2018: 40 % stilling.

 

 

 

Therese Bergøy Johansen, ansatt 15.8.2018 i 80 % stilling. Fysioterapeut.

 

 

 

 

 

 

Ingunn Skjelfoss, ansatt 1. oktober 2018 (60 % stilling). Pedagog/folkemusiker.

 

 

 

 

 

 

Nils M. Sture, ansatt i 2012, frivillig (pensjonist) husfolk.