Husfolket på Tomasgården

Daglig leder Therese Bergøy Johansen, ansatt 15.8.2018 i 80 % stilling. Fysioterapeut.

 

 

 

 

Ingunn Skjelfoss, ansatt 1. oktober 2018 (60 % stilling). Pedagog/folkesanger.

 

Linda Bokinge, ansatt 1. januar 2019. Pedagog/psykoterapeut.