Velkommen på dugnad

Tomasgården har stadig behov for hjelp til praktiske oppgaver.  Vi arrangerer dugnadsdager iblant.

Utenom dugnadsdagene har vi et fleksibelt opplegg der vi gjør avtaler om tidspunkt som kan passe både for den som vil hjelpe til praktisk, og for oss på Tomasgården.

Det kan handle om å komme for en dag, eller flere,  eller også for en lengre periode som «husvakt».

Vi kan i liten grad tilby økonomisk godtgjøring, men stiller med kost og losji.

Oppgaver kan være:

 • maling
 • vaktmesterarbeid
 • hagearbeid
 • plenklipping
 • husvask
 • vindusvask
 • baking
 • enklere kontorarbeid
 • utsendelse av Tomas-nytt m.m.
 • snekkerarbeid
 • vedhogst m.m.

Velkommen til å ta kontakt for nærmere opplysninger!