Om meditasjon

t6_liten«La deres sinn være vendt mot det som er der oppe»

Hvorfor meditere?
Enhver handling begynner i sinnet, med en tanke – handlinger fører til vaner – vanene danner karakteren – og karakteren former ditt liv og din skjebne. Du bestemmer selv hva sinnet ditt skal bli påvirket av – og hva følgene av det skal bli! Meditasjonen fornyer og forvandler sinnet og er en grunnleggende forutsetning for disippelskap – og dermed også for det selvstendige og kreative lederskap. Derfor er også meditasjonen grunnelementet i en retreat.

Hva er meditasjon?
Meditasjon er en åndelig øvelse, en indre betraktning, som samler seg om et situasjonsbilde. Under meditasjonen kommer virkeligheten deg i møte i dette bildet. Betrakt en blomst! Når du ser den og kjenner duften av den, kan du få et inntrykk av hva skjønnhet er. I meditasjonen åpner du deg for virkeligheten på samme måte som når du betrakter blomsten. Du tar imot med hele ditt sinn. Du tenker ikke bare med hodet. Du tenker med hele personligheten. I Jesusmeditasjon stiller du deg overfor Jesus Kristus og lar inntrykket fra ham strømme deg i møte. Da ser du også Gud, for Kristus er et bilde av den usynlige Gud. Du ser den usynlige!

Merk deg at det er forskjell på studium og betraktning. Når en kunstner skal studere et maleri, går han frem til maleriet og undersøker strøkene, fargesammensetningen osv. Men når han betrakter maleriet, går han litt på avstand og åpner hele sitt sinn for de inntrykk som strømmer ham i møte.

Hvordan kan du meditere?
Jesusmeditasjon er enkel. Forslag til daglige meditasjonstekster finner du på hjemmesiden vår. Veiledningen som brukes på våre retreatsteder kan også brukes hjemme hos deg selv:

  • Sett deg godt til rette og slapp av kroppslig. Et regelmessig åndedrett og en fri pust er et redskap til å finne en våken indre ro. La uvedkommende tanker ligge. Når du har nådd den grad av stillhet som er mulig for deg, går du videre til neste punkt.
  • Be at Den Hellige Ånd må åpne ditt indre for Jesus og Ordet og lede deg inn i meditasjonen og bønnen
  • Les meditasjonsteksten langsomt flere ganger og la den synke inn i din bevissthet. Legg merke til hovedpersonene og gangen i beretningen. Lær så mye av det som sies utenat.
  • Lev deg meditativt inn i hendelsen, som om du selv var tilstede. Lytt til stemmene, se ansiktsutrykk, reaksjoner og fornem atmosfæren. La scenen vokse opp omkring deg.
  • Takk for at den samme Jesus som var der den gang er hos deg. Før en fortrolig bønnesamtale med Ham og med din himmelske Far om de tankene meditasjonen har gitt deg. Hva har du sett hos Jesus? Hva har du sett hos deg selv? Hvilke avgjørelser må du ta? La bønnen strømme fritt og usensurert fra ditt hjerte til Guds hjerte.
  • Søk en enda dypere stillhet. Tilbe Jesus, Han som er Kjærligheten og omslutter deg på alle sider.  Bruk gjerne Disippelbønnen:

Disippelbønnen
Herre Jesus Kristus,
Du står her foran meg,
Du er også bak meg,
Du er på min høyre side,
Du er på min venstre side,
Du er over meg,
Du er under meg,
du omgir meg på alle sider,
du bor i mitt hjerte,
du gjennomtrenger meg helt
og du elsker meg,
Herre Jesus.

Resultatet av en slik betraktning kan være svært ulikt – vi opplever alle virkeligheten på hver vår måte. Fellesnevneren for de fleste er likevel større begeistring for personen Jesus. Den store russiske forfatteren Dostojevskij skildrer det slik i det han kaller en bekjennelse:

– Jeg tror at det ikke finnes noe skjønnere, ikke noe dypere, ikke noe så dragende, ikke noe så sant, så modig og så fullkomment som Jesus Kristus. Ved tanken på ham blir jeg på nytt og på nytt fylt av brennende kjærlighet. Og jeg sier til meg selv at hans like ikke bare ikke finnes, men ikke kan finnes. Jeg sier enda mer: Hvis noen bragte meg beviset for at sannheten om vårt liv ikke er i Kristus, og hvis sannheten i virkeligheten ikke var hos Kristus, da ville jeg heller være med Jesus enn med sannheten.