Velkommen til retreat på Tomasgården!

Og velkommen inn i Jesu nærhet. På retreat får vi ta imot av Jesu fred og i stillheten kan våre sjeler finne ro ved hvilens vann. Hos Jesus får vi legge ned våre byrder  og hente ny kraft til hverdagslivet!

 

 

 

 

 

Vi følger retningslinjene gitt av lokale og sentrale helsemyndigheter og endrer tiltak etter hvert som smittesituasjonen endrer seg.

Vi forutsetter at de som kommer til Tomasgården er friske og uten symptomer. Gjester utenfor Norge må ha Koronapass for å komme inn i landet. Det er spesielt viktig om man kommer fra et rødt område.

 

 

Kommende arrangement:

09. 02 2022 - 13. 02 2022

Ignatiansk retreat (Retreaten er full)

Taus retreat med enklere dagsprogram og individuell åndelig veiledning.
Pris: 3600 – 5400.

Les mer

17. 02 2022 - 20. 02 2022

Åndelig dømmekraft

Taus temaretreat.
Pris 3100-4500,

Evnen til åndelig skjelning er en viktig side ved modent kristent liv og sunt kristent lederskap. Vi lever i en tid som roper etter åndelig dømmekraft i menigheten. Denne retreat vil ta opp dette mye forsømte temaet.
Vi vil gå inn på tema som:
– Hva er åndelig dømmekraft og hvorfor er det et skrikende behov for det i menigheten i dag?
– Dømmekraft i møte med aktuelle åndelige strømninger i tiden.
– Åndsvirkeligheten og nådegaven til å skjelne ånder.
– Hva er forførelse?

Retreaten er taus. Det vil bli satt av tid til gruppesamtale og bearbeiding av erfaringer, og det gis tilbud om individuell samtale.

Les mer

22. 02 2022 - 27. 02 2022

Stille dager i vinterferien

Taus retreat.
Pris 4100-6100

Velkommen til stille dager i Vinterferien. Vinteren er vakker på Tomasgården. Stillheten og roen ligger som en himmelsendt gave over Kornsjø. Her får du senke skuldrene, komme til dekket bord og la Jesus få berøre ditt hjerte.

Les mer

10. 03 2022 - 13. 03 2022

Religiøse folketoner som bønn

Delvis taus temaretreat.
Pris 3100-4500

Formålet er å bli mer kjent med religiøs folkesang/religiøse folketoner og deres bruk i kristen praksis. Vi lytter til sang, muntlige innlegg om sangen og synger selv under ledelse av instruktør. Det kreves ingen forkunnskaper i sang/musikk for å delta på retreaten. Ingrid Gjertsen vil fortelle om denne tradisjonen og Ingunn Skjelfoss vil undervise i selve sangstilen. Vi vil følge Tomasgårdens vanlige liv med tidebønner, men erstatte den tradisjonelle Jesusmeditasjonen med meditasjon rundt salmetekstene som vil bli brukt.

Les mer

16. 03 2022 - 20. 03 2022

Med Jesus ved stillhetens og hvilens vann

Taus retreat uten tema.
Pris: 3500-5100

I Mark 6:31 vender Jesus seg til sine disipler med en invitasjon, som ikke bare gjalt disiplene hans der og da, men som er en tidløs invitasjon til alle disipler, på alle plasser og til alle tider. Det er en invitasjon som går ut til oss også i dag. Om vi stiller ned våre sjeler kan vi fortsatt høre Jesu varme og ømme røst invitere oss til seg: «Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt!»

Les mer

24. 03 2022 - 27. 03 2022

Den Hellige Ånd

Delvis taus temaretreat.
Pris: 3100-4500

På denne retretten skal vi bli bedere kjent med hva Skriften sier om Den Hellige Ånd og hva Jesu løfte om Åndens utgytelse innebærer for oss i dag.

Les mer

Se alle arrangement – trykk her