Tomasgården ønsker å være en “oase” der alle som vil,
kan få komme og hente ny kraft til hverdagslivet!

Kommende arrangement:

22. 11 2018 - 25. 11 2018

Musikk-retreat

Uke 47. Taus retreat med levende musikk.
Ulla Käll

Les mer

29. 11 2018 - 02. 12 2018

Adventsretreat

Uke 48. Delvis taus retreat

Les mer

29. 12 2018 - 01. 01 2019

Nyttårsretreat

Uke 52. Delvis taus retreat.

Les mer

20. 02 2019 - 24. 02 2019

Stille dager i vinterferien

Taus retreat

Les mer

22. 03 2019 - 29. 03 2019

Ignatiansk retreat

Uke 12/13 Taus retreat med enklere dags-program og daglig individuell åndelig veiledning.

Les mer

29. 05 2019 - 07. 06 2019

Ignatiansk retreat

Uke 22/23 Taus retreat med enklere dagsprogram og daglig åndelig veiledning.

Les mer

Se alle arrangement – trykk her