Hele programmet

Retreater med:
– delvis taushet,
– tause retreater
– retreat med turer,
– Ignatiansk retreat,
– opplegg for grupper.

Gjennom et år på Tomasgården er det mange retreater som innbyr til fordypning, glede over naturen, stillhet, sang, bønn og glede.
Velkommen!

Tomasgården har normal drift nå, med tiltak for smittevern og avstand.

Vi forutsetter at de som kommer til Tomasgården er friske og uten symptomer. Gjester utenfor Norge må være ha gyldig Coronapass for å komme inn i Norge. Viktig om man kommer fra rødt område!

 Ønsker du å sortere nærmere på arrangement,
 velg ønsket kategori i kolonnen til høyre.

ALLE ARR. I REKKEFØLGE

09. 02 2022 - 13. 02 2022

Ignatiansk retreat (Retreaten er full)

Taus retreat med enklere dagsprogram og individuell åndelig veiledning.
Pris: 3600 – 5400.

Les mer

17. 02 2022 - 20. 02 2022

Åndelig dømmekraft

Taus temaretreat.
Pris 3100-4500,

Evnen til åndelig skjelning er en viktig side ved modent kristent liv og sunt kristent lederskap. Vi lever i en tid som roper etter åndelig dømmekraft i menigheten. Denne retreat vil ta opp dette mye forsømte temaet.
Vi vil gå inn på tema som:
– Hva er åndelig dømmekraft og hvorfor er det et skrikende behov for det i menigheten i dag?
– Dømmekraft i møte med aktuelle åndelige strømninger i tiden.
– Åndsvirkeligheten og nådegaven til å skjelne ånder.
– Hva er forførelse?

Retreaten er taus. Det vil bli satt av tid til gruppesamtale og bearbeiding av erfaringer, og det gis tilbud om individuell samtale.

Les mer

22. 02 2022 - 27. 02 2022

Stille dager i vinterferien

Taus retreat.
Pris 4100-6100

Velkommen til stille dager i Vinterferien. Vinteren er vakker på Tomasgården. Stillheten og roen ligger som en himmelsendt gave over Kornsjø. Her får du senke skuldrene, komme til dekket bord og la Jesus få berøre ditt hjerte.

Les mer

10. 03 2022 - 13. 03 2022

Religiøse folketoner som bønn

Delvis taus temaretreat.
Pris 3100-4500

Formålet er å bli mer kjent med religiøs folkesang/religiøse folketoner og deres bruk i kristen praksis. Vi lytter til sang, muntlige innlegg om sangen og synger selv under ledelse av instruktør. Det kreves ingen forkunnskaper i sang/musikk for å delta på retreaten. Ingrid Gjertsen vil fortelle om denne tradisjonen og Ingunn Skjelfoss vil undervise i selve sangstilen. Vi vil følge Tomasgårdens vanlige liv med tidebønner, men erstatte den tradisjonelle Jesusmeditasjonen med meditasjon rundt salmetekstene som vil bli brukt.

Les mer

16. 03 2022 - 20. 03 2022

Med Jesus ved stillhetens og hvilens vann

Taus retreat uten tema.
Pris: 3500-5100

I Mark 6:31 vender Jesus seg til sine disipler med en invitasjon, som ikke bare gjalt disiplene hans der og da, men som er en tidløs invitasjon til alle disipler, på alle plasser og til alle tider. Det er en invitasjon som går ut til oss også i dag. Om vi stiller ned våre sjeler kan vi fortsatt høre Jesu varme og ømme røst invitere oss til seg: «Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt!»

Les mer

24. 03 2022 - 27. 03 2022

Den Hellige Ånd

Delvis taus temaretreat.
Pris: 3100-4500

På denne retretten skal vi bli bedere kjent med hva Skriften sier om Den Hellige Ånd og hva Jesu løfte om Åndens utgytelse innebærer for oss i dag.

Les mer

07. 04 2022 - 10. 04 2022

Ved Jesu føtter

Taus temaretreat.
Pris: 3100-4500

På denne retreaten skal vi søke oss nær til Jesus. Som Maria satte seg ved Jesus føtter og lyttet til ham, skal også vi få sette oss ved Mesterens føtter. I stillhet og i tillit skal vi få betrakte Jesus, lytte til Jesus, utøse våre hjerter for Jesus og bli berørt av Ham.

Gjennom impulsene og bibelmeditasjonene skal vi la evangelienes fortellinger om mennesker, som i ulike situasjoner dro seg nære Jesus og var ved Jesu føtter, få vise oss vei og lede oss nære Jesus.

Les mer

13. 04 2022 - 17. 04 2022

Påskeretreat

Delvis taus retreat.
Pris: 3800-5400

På denne retreatenskal vi følge Jesus dag for dag, i hans lidelse, død og oppstandelse, og la det tale til våre hjerter.

Dette er en påskefeiring man sent vil glemme. Påskens mysterium og under levendegjøres på en unik måte. Dette er noe man siden bærer med seg og som for alltid vil prege de kommende påskehøytidene.

Les mer

01. 05 2022 - 08. 05 2022

Ignatiansk retreat

Taus retreat med enklere dagsprogram og individuell åndelig veiledning.
Pris: 5500 – 8400.

Les mer

26. 05 2022 - 29. 05 2022

Kristi himmelfartsretreat - med fokus på vårt himmelske håp

Taus retreat.
Pris: 3800-5400

Les mer

03. 06 2022 - 06. 06 2022

Pinseretreat

Taus retreat.
Pris: 3000-4400

I løpet av denne retreaten skal vi i våre Jesusmeditasjoner dvele ved Jesu løfte om å sende Talsmannen og Hjelperen, Den Hellige Ånd. 

Les mer

10. 06 2022 - 19. 06 2022

Ignatiansk retreat

Taus retreat med enklere dagsprogram og individuell åndelig veiledning.
Pris: 6700 – 10400.

Retreaten ledes av Ulla Käll.

Les mer

23. 06 2022 - 26. 06 2022

St.Hans-retreat - en røst roper i ørkenen

Taus retreat.
Pris: 2700-4100

Til alle tider har troende dratt seg ut i ørknen og ødemarken for å søke Gud. Der har Herren møtt sitt folk, talt til dem og fornyet deres åndelige liv.

«Derfor vil jeg lokke henne, føre henne ut i ørkenen og tale til hennes hjerte». (Hos 2:14)

Også i dag kaller og lokker Herren sitt folk ut i ørkenen – til en øde plass. For i ørkenen, hvor stillheten rår, kan Gud få vår fulle oppmerksomhet og tale til våre hjerter.

Les mer

28. 06 2022 - 03. 07 2022

Ferieretreat - med enklere program

Delvis taus retreat med en enklere program.
Pris: 4100-6100

Retreaten ledes av Sven Giljebrekke prest og daglig leder ved Tomasgården Retreatsenter fra dens begynnelsen (1981) og frem til 1995. Han er en av Norges mest erfarne retreatledere. Fra 1995 har han arbeidet som prest i Den norske kirke, men har hele tiden fortsatt sitt engasjement som åndelig veileder og retreatleder.

Les mer

03. 08 2022 - 07. 08 2022

Ferieretreat - med enklere dagsprogram

Delvis taus ferieretreat.
Pris:3500-5100

Dette blir en ferieretreat med et enklere dagsprogram og  mulighet for felles daglige kanoturer for de som ønsker å bli med.

Retreaten ledes av husfolket ved Tomasgården.

Les mer

12. 08 2022 - 21. 08 2022

Ignatiansk retreat

Taus retreat med enklere dagsprogram og individuell åndelig veiledning.
Pris: 6700 – 10400.

Retreaten ledes av Ulla Käll.

Les mer

25. 08 2022 - 28. 08 2022

Jesu øversteprestlige bønn – og vår lengsel etter enhet

Taus temaretreat.
Pris 3100-4500

På denne retreaten skal vi utgå fra Jesu øversteprestlige bønn i  Joh 17:20-23, der Jesus  ber om at vi alle skal være ett. Vi behøver alle stille våre hjerter innfor denne bønnen og la den berøre våre egne liv. Hva innebærer Jesu øversteprestlige bønn for meg personlig?

Les mer

08. 09 2022 - 11. 09 2022

Taizé-retreat

Taus retreat v/ Ulla Käll.
Pris 3100-4500

Dager med bønn, sang og stillhet inspirert av Taizé – fellesskapet i Frankrike.

Les mer

13. 09 2022 - 16. 09 2022

Retreat for prester, pastorer og ledere

Delvis taus retreat i samarbeide med OASE-bevegelsen.
Pris: 4500

Impulser og undervisning ved Trond-Inge Tappel og Eivind Arnevåg. Retreaten ledes av Remi Høidahl.

Å være i tjeneste for Jesus er en kilde til mye glede og tilfredstillelse. Samtidig er det ofte både slitsomt og krevende. Slik var det også for Jesu disipler.  Vi ser i evangeliene hvordan Jesus viser stor omsorg for sine medarbeidere. Han så at de var slitne. Han så at de behøvde å komme bort fra arbeidet og for en liten stund bare være sammen med ham. Som hyrder i Guds menighet trenger vi dra oss nære overhyrden, Jesus. Derfor er Jesu ord til sine disipler da, også Jesu ord til oss nå. Fortsatt kan vi fornemme den milde og inderlige tonen i hans ord når han full av kjærlighet, omsorg og medfølelse sier.  «…Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt!»

Les mer

29. 09 2022 - 02. 10 2022

Da tiden var inne

Taus temaretreat med Ulla Käll.
Pris: 3100-4500

På denne retreaten ser vi på de ulike tidene i vårt liv, den som var, den som er og den som kommer.
Du får hjelp gjennom ord, gitartoner og stillhet.

Les mer

13. 10 2022 - 16. 10 2022

Gudsfryktens kraft

Taus temaretreat med Geir-Otto Holmås.
Pris: 3100-4500

Les mer

25. 10 2022 - 30. 10 2022

Ignatiansk retreat

Taus retreat med enklere dagsprogram og individuell åndelig veiledning.
Pris: 4200 – 6100.

Retreaten ledes av Ulla Käll.

Les mer

09. 11 2022 - 13. 11 2022

Jeg er Livets Brød

Taus temaretreat med Remi Høidahl.
Pris: 3900-5500.

Gjennom impulsene og bibelmeditasjonene skal vi la Skriften ta oss med på en vandring gjennom både Nye Testamentet og Gamle Testamentet for å bredde og fordype vår forståelse av nattverdsmåltidet. Vår bønn er at Herren skal levendegjøre for våre hjerter dette store mysterium og under – at Jesus virkelige er nærværende i brødet og vinen.

Les mer

16. 11 2022 - 20. 11 2022

Med Jesus ved stillhetens og hvilens vann

Om vi stiller ned våre sjeler kan vi fortsatt høre Jesu varme og ømme røst invitere oss til seg: «Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt!»

Tomasgården retreatsenter er en slik øde plass. Her står Jesus med utstrakte hender og fortsetter å invitere sine disipler til seg selv. I naturskjønne og vakre omgivelser ved Kornsjøens stille vann venter den gode Hyrden på å ha fellesskap med deg, berøre deg og elske deg.

Les mer

24. 11 2022 - 27. 11 2022

Musikkretreat

Taus retreat med levende musikk. Ulla Käll m. fl.
Pris: 3100 – 4500.

Les mer

01. 12 2022 - 04. 12 2022

Adventsretreat - "La oss vandre mot ditt lys!"

Delvis taus retreat.
Pris 2700-4100

Adventstiden kan for mange være en periode med mye stress, kav og mas. Det er mye som skal gjøres og mange forventninger ligger over oss som tunge byrder. Kanskje du i adventstiden som kommer skal sette av tid til å finne roen og hvilen hos Gud. La adventstiden bli en vandring mot Jesus – det sanne lyset som skulle opplyse hvert hjerte. 

Velkommen til Tomasgården i advent og la oss sammen vandre mot Lyset.  «For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys.» (Sal 36:10)

Les mer

08. 12 2022 - 11. 12 2022

Ignatiansk retreat

Retreaten ledes av Ulla Käll.
Pris: 2900 – 4200.

Taus retreat med enklere dagsprogram og individuell åndelig veiledning.

Les mer

29. 12 2022 - 01. 01 2023

Nyttårsretreat

Delvis taus retreat.
Pris: 2900 – 4200.

Les mer


2017-prog-s3-stripe