Ignatiansk retreat (2 ledige plasser)

Ignatiansk retreat (2 ledige plasser)

Når

31. 05 2024 - 09. 06 2024    
20:00 - 12:00

Arrangementstype

Uke 22/23: fredag til søndag
9 overnattinger: kr 11100 – 7050 Info om prissystem og avbestilling
Til påmeldingsskjema

Retreatledelse

Retreaten ledes av musiker, forfatter og diakon Ulla Käll, som er en kjent og kjær retreatleder på Tomasgården.

Alle våre Ignatianske retreater ledes av åndelige veiledere fra foreningen Kompass.

Om Ignatiansk retreat på Tomasgården

Ignatius av Loyola (1491-1556) lærte gjennom erfaring at følelser, tanker og indre stemninger kan være viktige veivisere til en dypere
relasjon til den treenige Gud. Ved å være våken for det som skjedde i ham og med ham i møte med fortellingene fra Jesu liv, la han merke
til hvilken betydning det hadde for retningen i hans eget liv.
På denne retreaten følger vi den ignatianske tilnærmingsmåten der fokus ligger på å utdype Guds-relasjonen. Frihet er en viktig del av
retreaten. Gjennom dialogen med Gud erfarer vi hvordan han arbeider i og med oss individuelt.

Sentrale spørsmål blir:

 • Hva er min dypeste lengsel?
 • Hvordan kommuniserer Gud med meg?
 • Hva legger jeg merke til? Hvordan reagerer jeg ?
 • Hvordan vil jeg svare på hans tiltale?

Det jeg ønsker å oppnå gjennom retreaten, er å bli mer oppmerksom på Guds tilstedeværelse i mitt eget liv….

Stillhet
Dette er en taus retreat. Det vil bli en felles informasjonssamling ved start, og ved avslutning av retreaten. Stillheten er en hjelp til å lytte
både til Gud og seg selv.
”Vær stille og vit at jeg er Gud.” (Salme 46,10)

Du får en daglig samtale med en veileder (medvandrer) om hva som beveger seg i ditt indre i møte med stillheten, og i bønnen gjennom
dagen. Samtalen kan være en hjelp til å oppdage hvordan Gud taler til deg, og hvordan du gir ditt gjensvar.
Veilederteamet har faglig og personlig erfaring med åndelig veiledning og ignatiansk retreat.

Dagsprogram

 • En daglig samtale med veileder
 • Fordypning i bibeltekster, dikt, bilder etter ønske og behov
 • Du legger opp din egen dagsrytme med bønnetider
 • Morgengudstjeneste med nattverd
 • Dagen avsluttes med felles, stille andakt
 • Tause måltider, noen med musikk

Turmuligheter
Landskapet rundt Tomasgården innbyr til «bønnevandringer», og til å ferdes med sansene åpne i det flotte turterrenget. Stillheten, nærheten til Skaperverket, rund Kornsjø, stiene i skogen – alt dette gir en god ramme for det som skjer i deg.

Kanskje frister også

 • vedkløyving og joggetur
 • turer med kano eller sykkel

Kontakt Tomasgården for spørsmål
Hvorfor retreat – hva er retreat?