«Jesus, hvem er du?” Stemmer fra kirkens tidlige historie.

«Jesus, hvem er du?" Stemmer fra kirkens  tidlige historie.

Dato: 08. 11 2018 - 11. 11 2018
Til påmeldingsskjema
Kontakt Tomasgården for spørsmål

Om taus retreat

Disse retreatene er for den som vil ha mer ubrutt stillhet.
Opplegget følger i hovedsak den vanlige dagsrytmen for retreater på Tomasgården,
men gjestene snakker ikke med hverandre underveis.

Gudstjenestene og samlingene i kapellet strukturerer dagene, sammen med tidene for Jesusmeditasjon og lesning.
Lyttegruppa på kvelden er byttet ut med at de som vil, kan sitte i stua og lytte til musikk.
Mulighetene for personlig samtale med retreatleder og husfolk er alltid tilstede.

Til påmeldingsskjema
Kontakt Tomasgården for spørsmål