«Lengsel er begynnelsen til alt»

«Lengsel er begynnelsen til alt»

Dato: 19. 04 2018 - 22. 04 2018
Til påmeldingsskjema
Kontakt Tomasgården for spørsmål

Om Guds og menneskets lengsel v/Tore Laugerud, i samarbeid med Areopagos.

Pris: 2400 -4000

Om taus retreat

Disse retreatene er for den som vil ha mer ubrutt stillhet.
Opplegget følger i hovedsak den vanlige dagsrytmen for retreater på Tomasgården,
men gjestene snakker ikke med hverandre underveis.

Gudstjenestene og samlingene i kapellet strukturerer dagene, sammen med tidene for Jesusmeditasjon og lesning.
Lyttegruppa på kvelden er byttet ut med at de som vil, kan sitte i stua og lytte til musikk.
Mulighetene for personlig samtale med retreatleder og husfolk er alltid tilstede.

Til påmeldingsskjema
Kontakt Tomasgården for spørsmål