Med Jesus ved stillhetens vann

Med Jesus ved stillhetens vann

Når

16. 11 2023 - 19. 11 2023    
20:00 - 12:00

Arrangementstype

Til påmeldingsskjema

Retreatledelse

Retreaten ledes av faste husfolk

Taus retreat. Pris: 2800-4300

 

 

Med Jesus ved hvilens vann

I Mark 6:31 vender Jesus seg til sine disipler med en invitasjon, som ikke bare gjalt disiplene hans der og da, men som er en tidløs invitasjon til alle disipler, på alle plasser og til alle tider. Det er en invitasjon som går ut til oss også i dag:  «Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt!»

Tomasgården retreatsenter er en slik øde plass. Her står Jesus med utstrakte hender og fortsetter å invitere sine disipler til seg selv. I naturskjønne og vakre omgivelser ved Kornsjøens stille vann venter den gode Hyrden på deg. Du kan komme som du er, stoppe opp, legge hverdagen til side og bare være. Du nærmer deg Gud i ditt eget tempo, eller egentlig: Gi Gud rom for å nærme seg deg.

 

«Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. 

Han lar meg ligge i grønne enger, 

han leder meg til vann der jeg finner hvile.»