Om taus retreat

Disse retreatene er for den som vil ha mer ubrutt stillhet.

Opplegget følger i hovedsak den vanlige dagsrytmen for retreater på  Tomasgården, men gjestene snakker ikke med hverandre underveis.

Gudstjenestene og samlingene i kapellet strukturerer dagene, sammen med tidene for Jesusmeditasjon og lesning. Bibelsamtalen på kvelden er byttet ut med at de som vil, kan sitte i stua og lytte til musikk. Mulighetene for personlig samtale med retreatleder og husfolk er alltid tilstede.