Plakatkontakt

Sandom og Tomasgården
har mange viktige ambassadører.

Noen sørger for at «jungeltelegrafen» er aktiv,  noen har meldt seg som våre «plakatkontakter». Til nå er det vel 200 slike, – også utenlands!

Hva innbærer det å være «plakatkontakt»?

  • Du får tilsendt plakat for Sandom / Tomasgården, – med eller uten lomme for programmer. Den er i A4-format.
  • Du henger opp plakaten på et lurt sted hvor det ferdes «potensielle» gjester. (Spør om det er greit!)
  • Du sørger for å bestille/etterfylle programmer dersom du har plakat med lomme.
  • Du gir oss opplysninger om hvor plakaten er hengt opp, og gir oss ditt navn/adresse, så sender vi en bunke med neste års program ved årets slutt.
  • Du sørger for en til å overta ansvaret som plakatkontakt, eller tar ned plakaten når du ikke ønsker å ha ansvaret lenger.

KAN DU ?
VIL DU ?

Ta kontakt med Sandom!
Oppgi om du er tilknyttet Sandom eller Tomasgården