Bønne og givertjeneste (Tomaskretsen)

Bønne og givertjeneste
Tomasgårdens bærebjelke

 • Den innebærer en fast bønne – og givertjeneste for Tomasgården,
 • hvor de som er med ber for oss hver uke og gjerne gir et beløp hver måned.
 • En del ganger i løpet av året sender vi ut et brev til Tomaskretsen
  hvor vi mer utførlig og personlig skriver hvordan
  det står til med driften og oss på Tomasgården.
  Der skriver vi også ei liste med bønne- og takkeemner,
  og sender med en giro for givertjenesten.
 • Vi har ca 180 adresser i Tomaskretsen nå, og er takknemlig til Gud for alle som har svart ja til å være med i denne viktige tjenesten.
 • Hvis dette ser ut til å være en tjeneste du ønsker å gå inn i,
  eller har du flere spørsmål, så skriv en melding til oss .